A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Atlétika Sportágban Tehetséges Fiatalokat Segítő Közhasznú Alapítványt 2009. november 25-én hozták létre.

Az alapítvány köszönettel fogadja az adó 1%-os felajánlásokat.

Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Atlétika Sportágban Tehetséges Fiatalokat Segítő Közhasznú Alapítvány

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.

Adószám: 18000902-1-17

Számlaszám: Takarékbank 71800013-11146371

Az Alapítvány céljai:

 • A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban folyó magas szintű, tanórán kívüli sportfoglalkozás területén megjelenő tehetségek gondozása, támogatása és az ehhez szükséges személyi- és dologi feltételek biztosítása.
 • A sportoló tanulókat szolgáló fejlesztő és nevelői munka lehetőségeinek bővítése.
 • A tanórán kívüli sportoktatás színvonalának, eredményességének fejlesztése.
 • Támogatások nyújtása a sportolásban résztvevő tanulók versenyeken való eredményesebb szereplése érdekében.
 • Az előbbiek anyagi és technikai bázisának megteremtése, folyamatos korszerűsítése.
 • A tehetséges és országos szinten eredményes tanulók támogatása (ösztöndíjak alapítása, ösztöndíjak odaítélése az arra érdemeseknek,  felkészülési támogatás nyújtása, edzőtáborozások támogatása).
 • Sportversenyek, -találkozók, edzőtáborok résztvevőinek támogatás nyújtása.
 • A tehetséges sportolók felkészülését segítő anyagok, kiadványok támogatása, meghívott előadók honoráriumának biztosítása, hozzájárulás szervezési kiadásokhoz.
 • A felkészítő tanárok, a tehetségek gondozásával kapcsolatos rendezvényeken való részvételének támogatása.
 • A korszerű felkészítéshez szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzésének támogatása.
 • Tehetségek kiválasztását és képességeiknek fejlesztését szolgáló helyi versenyek szervezése, lebonyolítása.
 • Minden olyan kezdeményezés támogatása, amelyek fiataloknak az atlétika sportágban való fejlődését az Alapítvány céljaival összhangban erősíti.
 • Az eredményes diákok, tanulók képzésének anyagi és erkölcsi támogatása.
 • Gondoskodás a sportolók versenyzővé válásáról, életvitelének kialakításáról.
 • Olyan tevékenységek, összejövetelek támogatása, segítése, szervezése, rendezése, melyek megfelelnek az Alapítvány céljainak, szolgálják azokat.
 • Az atlétika-barátok sportághoz való kötődésének támogatása.
 • Az állandó mecénások mellett az erőforrások folyamatos bővítésének szorgalmazása.