Atlétikai alapítvány

A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Atlétika Sportágban Tehetséges Fiatalokat Segítő (Közhasznú) Alapítványt 2009. november 25-én hozták létre.

Az Alapítvány céljai:

 • A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban folyó magas szintű, tanórán kívüli sportfoglalkozás területén megjelenő tehetségek gondozása, támogatása és az ehhez szükséges személyi- és dologi feltételek biztosítása.
 • A sportoló tanulókat szolgáló fejlesztő és nevelői munka lehetőségeinek bővítése.
 • A tanórán kívüli sportoktatás színvonalának, eredményességének fejlesztése.
 • Támogatások nyújtása a sportolásban résztvevő tanulók versenyeken való eredményesebb szereplése érdekében.
 • Az előbbiek anyagi és technikai bázisának megteremtése, folyamatos korszerűsítése.
 • A tehetséges és országos szinten eredményes tanulók támogatása (ösztöndíjak alapítása, ösztöndíjak odaítélése az arra érdemeseknek,  felkészülési támogatás nyújtása, edzőtáborozások támogatása).
 • Sportversenyek, -találkozók, edzőtáborok résztvevőinek támogatás nyújtása.
 • A tehetséges sportolók felkészülését segítő anyagok, kiadványok támogatása, meghívott előadók honoráriumának biztosítása, hozzájárulás szervezési kiadásokhoz.
 • A felkészítő tanárok, a tehetségek gondozásával kapcsolatos rendezvényeken való részvételének támogatása.
 • A korszerű felkészítéshez szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzésének támogatása.
 • Tehetségek kiválasztását és képességeiknek fejlesztését szolgáló helyi versenyek szervezése, lebonyolítása.
 • Minden olyan kezdeményezés támogatása, amelyek fiataloknak az atlétika sportágban való fejlődését az Alapítvány céljaival összhangban erősíti.
 • Az eredményes diákok, tanulók képzésének anyagi és erkölcsi támogatása.
 • Gondoskodás a sportolók versenyzővé válásáról, életvitelének kialakításáról.
 • Olyan tevékenységek, összejövetelek támogatása, segítése, szervezése, rendezése, melyek megfelelnek az Alapítvány céljainak, szolgálják azokat.
 • Az atlétika-barátok sportághoz való kötődésének támogatása.
 • Az állandó mecénások mellett az erőforrások folyamatos bővítésének szorgalmazása.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg. Az Alapítvány Kuratóriumának létszáma – az elnököt is beleértve – 5 fő. A Kuratórium elnöke: Csábrák János, titkára: Kirchné Máté Réka, további kuratóriumi tagok: Bartha Viktória, Énekes Béla, Scheidler Géza.

Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Atlétika Sportágban Tehetséges Fiatalokat Segítő Alapítvány

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.

Adószám: 18000902-1-17

Számlaszám: Takarékbank 71800013-11146371