Tehetséggondozás

Atlétikus tehetséggondozás

Tanulj és atletizálj!

Pedagógiai meggyőződésünk, hogy a sport, azon belül is az atlétika kiválóan összeegyeztethető és személyiséget, közösséget fejlesztő lehetőség. Ezt erősíti meg a több évtized során itt végzett tanulók életpályája.

Mivel az élsport viszonylag szűk rétegnek ad kereseti lehetőséget, fontosnak tartjuk, hogy a rendszeres edzés elsősorban a személyiség fejlesztésével járuljon hozzá a későbbi élethelyzetekben való versenyképességhez.

Az iskola által nyújtott magas képzési szint így kiegészül a sport által megszerezhető speciális képességekkel. Atlétáink felkészülését nemcsak a sport, hanem a tanulmányi teljesítmény szempontjából is nyomon követjük. Folyamatos kapcsolattartás működik szaktanár, osztályfőnök és edző között. Ezt jelentősen erősíti, hogy a szakedzők egyben az iskola testnevelői, a tantestület tagjai.

Miért épp az atlétika?

A 14 éves kor a személyiség kialakulásának legmeghatározóbb időszaka. Ilyenkor indul el az a leválási vagy önállósulási folyamat, melynek a végén egy önállóan dönteni, cselekedni képes fiatal felnőtt hagyja el az iskolát. Ebben az időszakban nagyon lényeges saját lehetőségeink, teljesítőképességünk megismerése. Az atlétika sajátos objektivitásra törekvésével tiszta tükröt mutat a fiatal részére önmaga teljesítményéről és ezzel jelentősen hozzájárul egy egészséges önkép kialakításához.

További kedvező lehetőség, hogy a sportág minden alkati sajátosságnak versenyzési lehetőséget kínál. Gyakorlatilag mindenki megtalálhatja a számára kedvező – ugró, dobó, futó – szakágat, melyben sikerélményekhez juthat.

Egyéni sportágként a közös edzéseken való részvétellel a közösségi élmény nem szorul háttérbe, viszont jelentős az egyéni képességekhez való igazodás szerepe. Az edzésidők személyenként variálhatóak, így jól összeegyeztethető a tanulási terheléssel is.

Az atlétika sajátos elemző, értékelő sportág. Nem véletlen, hogy az első edzéselméleti megközelítéseket is itt dolgozták ki, és a mai napig erről a területről merítenek a többi sportágak.

Így válik érthetővé a „sportok királynője” elnevezés.

Tehetséggondozás – „Csillag program”

A bonyhádi gimnázium önálló tehetséggondozó rendszert működtet, melynek szerves része a sportbeli fejlesztés.

Az iskolába felvételt nyert tanulók felkészítése két lépcsőben folyik. Az első szakaszban a fokozatos terhelés mellett a folyamatos versenyeztetéssel kiderül a várt tehetség minősége. Az országos versenyeken elért eredmények alapján kerül meghatározásra, milyen egyéb lehetőségekkel kell támogatni egy-egy versenyző felkészülését.

Lehetőségek:

–         kollégiumi elhelyezés

–         mentor tanárok kijelölése

–         előrehozott osztályozó vizsgák

–         emelt kalóriaadag

–         orvosi támogatás

–         gyógytornász közreműködése helyben

–         tantestülettel való kapcsolattartás

–         egyéni igények elbírálása

–         felszerelésben való támogatás

–         egyéni heti rend beosztás

–         edzőtábori lehetőségek

–         ösztöndíj

Elvárások:

–         magas motiváltsági szint

–         rendszeres edzéslátogatás

–         stabil tanulmányi eredmény

–         fegyelmezett magatartás

–         együttműködés

A felkészítés második szintjében kerülnek megfogalmazásra azok a lehetőségek, melyek a további fejlődést jelentősen segíthetik. A folyamatba bevonásra kerül osztályfőnök, szaktanárok, szülő és edző egyaránt.